PRIVACYBELEID VAN VICE MEDIA

Over ons

Wij zijn de Vice Media Groep (“VICE”), en ons Europese hoofdkantoor is gevestigd te New North Place, Londen (VK), EC2A 4JA. VICE is 's werelds meest toonaangevende mediabedrijf en studio voor contentcreatie voor jongeren. VICE is opgericht in 1994, is inmiddels actief in meer dan 30 landen, en bereikt met haar inhoud elke maand honderden miljoenen mensen via digitale, lineaire, mobiele, film- en sociale media. VICE omvat een internationaal netwerk met digitale kanalen; een programmapartnerschap voor wekelijks en dagelijks nieuws met HBO; een productiestudio voor TV- en filmproducties; een magazine; een platenmaatschappij; een intern bureau voor creatieve diensten; een afdeling voor het uitgeven van boeken; en een internationaal TV-netwerk, VICELAND.

Dit privacybeleid zet uiteen hoe we informatie verzamelen via de Vice-kanalen en VICE-partnerpagina's die onder dit privacybeleid (“ Vice-sites”) vallen, waaronder eventuele functies, apps, widgets of andere online diensten die onder dit privacybeleid vallen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Alle informatie die we over u verzamelen, die voor u persoonlijk is en op basis waarvan het mogelijk is om u te identificeren, wordt onder privacywetgeving beschouwd als persoonlijke gegevens. Onze website linkt naar andere websites die hun eigen privacybeleid en -voorwaarden hebben, bijvoorbeeld sociale media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Google+, Tumblr, Instagram en Twitter.

Reikwijdte van dit beleid

Bij VICE vinden we uw persoonlijke gegevens belangrijk. Dit beleid:

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

We verzamelen de informatie die nodig is om de diensten te leveren die u vans ons vraagt, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief;
 • abonneren op ons VICE-magazine;
 • deelnemen aan wedstrijden/prijsvragen op onze VICE-sites;
 • deelnemen aan forums op één van onze VICE-sites;
 • deelnemen aan promoties en enquêtes op onze VICE-sites;
 • u uitnodigen om deel te nemen aan evenementen en activiteiten van VICE en haar partners; en
 • het verwerken van online aankopen van merchandise door VICE en andere merken binnen de VICE Media Groep.

deze diensten en andere diensten op onze VICE-sites vormen (de “ Diensten”).

Om u de Diensten aan te bieden kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen (afhankelijk van de Diensten die u gebruikt): uw naam, uw e-mailadres, gegevens van betaalkaarten (als u merchandise van ons koopt via onze VICE-sites), uw huisadres voor het leveren van eventuele abonnementsmaterialen, merchandise of prijzen, uw antwoorden op verzoeken en vragen als u deelneemt aan forums op VICE-sites, en uw antwoorden op vragen als u deelneemt aan wedstrijden en enquêtes.

Vice kan gegevens verwerken met als doel het produceren, uitzenden, distribueren en marketen van onze digitale, film- en televisiecontent. Deze persoonlijke gegevens kunnen direct van u afkomstig zijn als u deel hebt genomen aan de relevante content, en kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres of handtekening omvatten. De gegevens kunnen ook gegenereerd worden tijdens de productie, zoals bijvoorbeeld uw foto en verschijning in de content zelf.

We kunnen, ofwel direct van u, ofwel via externe partijen, ook bepaalde informatie verzamelen over het gebruik van websites, als u deze bezoekt of anderszins interageert met onze inhoud elders op het internet (“ Gebruiksinformatie”). Dergelijke gebruiksinformatie omvat uw browsertype, besturingssysteem, alle gedeeltes van onze VICE-sites die u bezoekt, waaronder content die u bekijkt, het tijdstip, en uw online identifier (d.w.z. het ID van uw apparaat), alsmede andere informatie.

We kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen als u een aanvraagformulier invult en/of ons een kopie van uw CV stuurt, waaronder uw naam, adres, eerdere werkgevers, etc. Als u solliciteert op een vacature hier bij Vice (ongeacht of deze betrekking heeft op freelancers of werknemers), kunt u ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan online tests, gesprekken en geschreven beoordelingen, en kan u worden gevraagd om aanvullende informatie, zoals met betrekking tot uw immigratiestatus en strafrechtelijke veroordelingen.

Uit welke bronnen verzamelen we persoonlijke gegevens van u?

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen en hier toegang toe krijgen vanuit de volgende verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van u. Dit betreft informatie die u verschaft tijdens het gebruiken van onze website en het aanmelden voor onze Diensten, het solliciteren op een vacature bij Vice, of bij de productie van onze digitale, film- of televisiecontent;
 • Via widgets op sociale media en vergelijkbare links. Onze VICE-sites bevatten links, ‘widgets’, ‘tweet’- en ‘like’-knoppen met een koppeling naar sociale mediawebsites zoals Facebook, Twitter, Instagram, tumblr en Youtube.
 • Van externe partijen. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gebruiksinformatie verzamelen door middel van cookies van externe partijen. Zie voor meer informatie hierover de sectie “Maken we gebruik van Cookies voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens?” hieronder.

Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens hoofdzakelijk om u de Diensten aan te kunnen bieden waarvoor u zich aanmeldt. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven, dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens om deze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. We kunnen uw gegevens ook op de volgende manieren gebruiken:

Om u te voorzien van gerelateerde klantendiensten, zoals bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen, klachten, of opmerkingen;

 • Ten behoeve van uw deelname aan wedstrijden of promoties op onze VICE-sites als u ervoor kiest hieraan deel te nemen, en om prijzen aan u te kunnen leveren als u wedstrijden wint of deelneemt aan een promotie;
 • Om het voor u mogelijk te maken om Vice-merchandise aan te schaffen via de VICE-sites en om merchandise aan u te kunnen leveren;
 • Om bij uw registratie voor onze Diensten te verifiëren dat uw gegevens juist zijn (waaronder of dat het door u ingevoerde e-mailadres geldig en actief is);
 • Om content en aanbiedingen en advertenties die we op onze VICE-sites en sociale mediaplatformen van externe partijen aan u tonen, op u af te kunnen stemmen;
 • Om contact met u op te nemen met betrekking tot uw gebruik van de VICE-sites en eventuele wijzigingen die we aanbrengen aan ons beleid en algemene voorwaarden;
 • Om contact met u op te nemen over promoties, speciale aanbiedingen, en andere marketing (als u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens voor dergelijke doeleinden kunnen worden gebruikt);
 • Om te verifiëren dat u handelt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden;
 • Om onze VICE-sites en -diensten te verbeteren, waaronder door het verwerken van uw gegevens tot geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die we intern gebruiken en voor analytische doeleinden delen met externe partijen;
 • Ten behoeve van het kunnen produceren, distribueren en het optimaal gebruiken van alle digitale, film- en televisiecontent van Vice;
 • Om te beoordelen of u een geschikte sollicitant bent voor huidige of toekomstige vacatures bij Vice, zowel wat betreft als werknemer of als freelancer;
 • Om de effectiviteit van digitale VICE-campagnes op onze VICE-sites of elders online, bij te kunnen houden.

Wat is de wettelijke grondslag voor het gebruiken van uw informatie?

Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken, zijn we, naast het beschrijven van welke persoonlijke gegevens we verwerken, ook verplicht om u te informeren over de wettelijke grondslag die we gebruiken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Hieronder wordt uiteengezet welke wettelijke grondslagen we gebruiken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, en in welke gevallen we deze grondslagen gebruiken voor het verwerken van dergelijke gegevens.

 • De wettelijke basis is een Contract – Wanneer u zich heeft ingeschreven zodat wij u bepaalde diensten kunnen verlenen, zoals het leveren van VICE-merchandise die u online heeft aangeschaft. (Contract wettelijke grondslag)
 • De wettelijke basis is Toestemming – We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens die u heeft verschaft alleen voor marketingdoeleinden als u heeft ingestemd met het ontvangen van meldingen, deals, speciale aanbiedingen, en andere informatie, via bijvoorbeeld e-mail, SMS, en sociale media.
 • De wettelijke basis bestaat uit een Gerechtvaardigd Belang – We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken waar dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld bij het monitoren, ontwikkelen en verbeteren van onze websites, of bij het onderzoeken van eventuele schendingen van onze gebruiksvoorwaarden door u. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen, houdt dit in dat we de gevolgen van het verwerken van uw informatie voor u hebben beoordeeld, en uw belangen, rechten en vrijheden hebben afgewogen tegen onze belangen bij het op deze manier verwerken van uw gegevens. Deze beoordeling is gebruikt voor het implementeren van de manier waarop we uw gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat uw rechten adequaat worden beschermd. Als u meer informatie wilt hebben over de gerechtvaardigde belangen waarop we ons baseren bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u in de sectie “Hoe kunt u contact met ons opnemen?” hieronder.

Houd er rekening mee dat wanneer u deelneemt aan een van onze programma's, wij of externe partijen in sommige gevallen gebruik maken van uitzonderingen in privacywetgeving. Het gaat hierbij om uitzonderingen met betrekking tot journalistieke vrijheden, het recht op artistieke expressie, of meer algemeen, het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals van toepassing in de relevante jurisdictie.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en in geen geval langer dan 5 jaar. Hieronder hebben we de bewaarperiodes voor uw persoonlijke gegevens samengevat, afhankelijk van de aard van de Diensten die aan u worden verstrekt:

 • Nieuwsbrieven – Voor de duur van uw abonnementsperiode
 • Vice-magazine – Voor de duur van uw abonnementsperiode
 • Online wedstrijden en promoties – Gedurende de looptijd van de specifieke wedstrijd/prijsvraag (inclusief levering van van eventuele spullen/prijzen aan u) en enige volgende deelname van u.
 • Gastenlijsten van evenementen – Gedurende het relevante evenement en om u tot 1 jaar na het evenement uit te kunnen nodigen voor vergelijkbare door VICE georganiseerde evenementen.
 • Online gebruiksinformatie – Alle gebruiksinformatie (zoals hierboven gedefinieerd) wordt bewaard gedurende een periode van vijf jaar na uw laatste interactie met de Vice-site. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne rapportages en onderzoeksdoeleinden.
 • Digitale, film- en televisiecontent - Zo lang als Vice de betreffende content wettelijk gezien mag distribueren, en voor archiveringsdoeleinden.
 • Sollicitaties bij Vice - Als u een door ons aangeboden dienstverband of opdracht accepteert, worden eventuele relevante persoonlijke gegevens die zijn verzameld voorafgaand aan uw aanstelling onderdeel van onze personeelsgegevens, en worden deze door Vice bewaard. Als we u niet in dienst nemen of inhuren als freelancer, kunnen we uw persoonlijke gegevens tot twee jaar na mededeling hiervan bewaren en gebruiken, zodat we u kunnen overwegen voor een mogelijke toekomstige rol; tenzij u besluit om u hier voor deze tijd voor af te melden.

U dient ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zodat wij deze kunnen bijwerken. Als u meer informatie wilt hebben over hoelang we uw persoonlijke gegevens in uw geval bewaren, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u in de sectie ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ hieronder.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

1) VICE-bedrijven We delen uw informatie met andere VICE-bedrijven in de VICE Media Groep. Meer informatie over welke bedrijven dit zijn vindt u hier.

2) Dienstverleners We delen uw persoonlijke gegevens ook met externe partijen die wij inhuren om Diensten namens ons te leveren.

Klik hier voor een lijst met de leveranciers en verwerkers waar we momenteel gebruik van maken voor de levering van deze diensten, en met wie we uw persoonlijke gegevens delen.

3) Advertentiepartners We kunnen uw gegevens ook delen met externe advertentiepartners, zodat zij gerichte en op maat gemaakte advertenties voor u kunnen samenstellen, zowel op VICE-sites als daarbuiten, en namens zowel VICE als onze adverteerders. We moedigen al onze partners en adverteerders aan om hierbij transparant te handelen. Onder externe advertentiepartners kunnen vallen:

 • advertentienetwerken (zoals Google),
 • platformen aan de vraagzijde (zoals Mediamath),
 • platformen aan de aanbodzijde (zoals Rubicon),
 • vergelijkbare bedrijven die adverteerders helpen bij het kopen en verkopen van digitale advertentieruimte.

4) Het VICE Digital Network We beheren ook een netwerk van online uitgevers (het “Vice Digital Network”), namens wie we advertentieruimte verkopen. Dit maakt het voor ons mogelijk om, met uw toestemming, persoonlijke advertenties te tonen op websites behorende tot het Vice Digital Network. Hiertoe verzamelen we cookies van websites behorende tot het Vice Ditigal Network; deze kunnen informatie bevatten over uw leeftijd, geografische locatie, geslacht, interesses en desinteresses, en uw browse- en klikgedrag. Deze informatie wordt echter alleen gebruikt door of namens Vice – de informatie wordt niet gedeeld met uitgevers binnen het Vice Digital Network.

5) Externe distributeurs en omroepen Als u in een van onze programma's verschijnt kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met externe distributeurs en omroepen in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen aan u en de toepasselijke externe partij.

6) Anderen Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens delen als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of voor het beschermen van de rechten, eigendommen, of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten, en anderen. Dit omvat, in specifieke gevallen, het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties en eventuele vervangende beheerders van ons bedrijf of delen daarvan, met het oog op fraudepreventie.

Wie kunnen er nog meer persoonlijke gegevens van u verzamelen op onze VICE-sites?

We maken gebruik van aanbieders van analyticsdiensten om ons informatie te verschaffen over het gebruik van de VICE-sites en de effectiviteit van de advertenties die we elders op het internet plaatsen; bijvoorbeeld in applicaties van externe partijen of elders. U kunt op VICE-sites ook advertenties tegenkomen van externe partijen, en deze advertenties kunnen worden aangeboden door externe partijen.

Deze dienstverleners kunnen hun eigen trackingtechnologie toepassen op uw computer of mobiele apparaat (waaronder cookies en webbakens) en kunnen op andere manieren informatie verzamelen of hier toegang toe krijgen, over uw bezoeken aan en activiteit op VICE-sites en op andere websites of online diensten. Als u VICE-websites of andere websites en diensten gebruikt kunnen sommige van deze externe partijen gedurende enige tijd persoonlijke informatie over u verzamelen.

Cookies en webbakens kunnen, ook als deze geplaatst zijn door externe adverteerders in het netwerk, onder andere worden gebruikt om gerichte advertenties aan te bieden, om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt, en om onderzoek te doen naar het nut van bepaalde advertenties voor u. We kunnen Gebruiksinformatie over bezoekers ten behoeve van dezelfde doeleinden delen met externe advertentiebedrijven, aanbieders van analyticsdiensten, VICE-partners, en andere verkopers.

Klik op de "" voor een volledige lijst van externe partijen. Het cookiebeleid van VICE vindt u hier.

Wat zijn de gevolgen wanneer u de informatie die wij vragen niet aan ons verschaft of als u ons vraagt om te stoppen met het verwerken van uw informatie?

Als u de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de Diensten aan u te leveren, niet aan ons verstrekt, kunnen wij deze Diensten niet aan u leveren. Als u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens intrekt, bijvoorbeeld als u aangeeft niet langer marketingberichten van ons te willen ontvangen, dan verwerken wij uw gegevens niet langer op deze manier, en zult u geen marketingberichten meer van ons ontvangen.

Maken we gebruik van technologie om een profiel van u samen te stellen?

We kunnen via uw browser signalen gebruiken waarmee wordt geanalyseerd welke VICE-content u heeft bekeken. Hierdoor kunnen wij u voorzien van relevante aanbevelingen voor VICE-content en andere typen content die voor u interessant kunnen zijn op de VICE-sites. Inputsignalen kunnen omvatten hoe u sites gebruikt, de tijd die u op de site besteedt en sociale media-interesses.

U heeft het recht om zich tegen dergelijke activiteiten te verzetten. Hieronder vindt u informatie over dit recht en over hoe u contact met ons op kunt nemen als u vragen heeft.

Maken we gebruik van Cookies voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens?

Om u op onze websites betere service te kunnen bieden gebruiken we cookies om tijdens het browsen persoonlijke gegevens van u te verzamelen. Bekijk voor meer informatie hier ons Cookiebeleid.

Dragen we uw gegevens over buiten de EER?

In sommige gevallen kunnen persoonlijke gegevens die we van u verzamelen worden verwerkt buiten de EER. In de landen waar uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, geldt mogelijk niet dezelfde bescherming van uw persoonlijke gegevens als binnen de EER. We zijn echter verplicht om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die door ons en onze leveranciers buiten de EER worden verwerkt, op dezelfde manieren worden beschermd als wanneer de gegevens binnen de EER zouden zijn verwerkt. Wanneer uw gegevens buiten de EER worden verwerkt gelden daarom bepaalde waarborgen.

Neem voor meer informatie over het beschermen van uw informatie met betrekking tot gegevensoverdracht contact met ons op via EUPrivacy@vice.com

Welke rechten heeft u met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben?

Volgens de wet heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie en advies over uw rechten kunt u terecht bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

1. Informatierecht U heeft het recht op duidelijke, transparante, en begrijpbare informatie over hoe we uw informatie gebruiken en over uw rechten. Daarom vindt u deze informatie in dit privacybeleid.

2. Inzagerecht U heeft recht op inzage in uw informatie (als wij deze verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie beschreven in dit privacybeleid). Hierdoor weet u hoe uw gegevens worden verwerkt en kunt u controleren dat we ons bij het gebruiken van uw informatie houden aan privacywetgeving. Voor meer informatie of voor een verzoek om inzage klikt u hier.

3. Recht op rectificatie U heeft het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze informatie onjuist of onvolledig is. Voor meer informatie of voor het indienen van een rectificatieverzoek klikt u hier.

4. Recht op vergetelheid Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd en stelt u simpel gezegd in staat om te vragen om uw informatie te wissen of te verwijderen als wij geen dwingende reden hebben om deze informatie te blijven gebruiken. Het recht op vergetelheid is geen alomvattend recht; er bestaan uitzonderingen. Voor meer informatie of om uw recht op vergetelheid uit te oefenen, klikt u hier.

5. Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om verder gebruik van uw informatie te ‘blokkeren’ of te beperken. Als de verwerking van gegevens wordt beperkt kunnen we uw informatie nog steeds opslaan, maar we mogen deze verder niet gebruiken. We houden lijsten bij van personen die ons hebben gevraagd het verdere gebruik van hun informatie te ‘blokkeren’ om ervoor te zorgen dat deze beperking ook in de toekomst wordt gerespecteerd. Voor meer informatie of om een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking, klikt u hier.

6. Recht op dataportabiliteit U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en voor uw eigen doeleinden opnieuw te gebruiken bij verschillende diensten. Dit recht maakt het mogelijk om uw informatie makkelijk en veilig te verplaatsen, kopiëren, of over te dragen tussen onze IT-systemen en externe partijen, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid ervan. Voor meer informatie of om een dataportabiliteitsverzoek in te dienen, klikt u hier.

7. Recht op bezwaar – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten gegevensverwerking, waaronder de verwerking van gegevens voor directe marketing (hetgeen wij uitsluitend doen met uw toestemming). Voor meer informatie of voor het maken van bezwaar, klikt u hier.

8. Recht op indienen van klachten – U heeft het recht om bij uw nationale privacytoezichthouder klachten in te dienen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen of verwerken.

9. Recht op het intrekken van toestemming – Als u toestemming heeft gegeven met betrekking tot enig gebruik van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om deze toestemming op enig moment in te trekken (als u dit doet, betekent dit echter niet dat enig eerder gebruik van uw persoonlijke gegevens met uw toestemming, onwettig is geworden). Dit omvat uw recht op het intrekken van uw toestemming aan ons voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Normaal gesproken beantwoorden we verzoeken en verschaffen we informatie zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen voor onze administratieve kosten bij het verstrekken van informatie voor:

 • ongegronde of buitensporige/herhaalde verzoeken, of;
 • aanvullende kopieën van dezelfde informatie.

Daarnaast hebben we het recht om geen vervolg aan het verzoek te geven.

Denk goed na over uw verzoek voordat u het indient. We beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk. Over het algemeen houdt dit in dat we antwoorden binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Als het beantwoorden van uw verzoek meer tijd in beslag neemt, nemen we hierover contact met u op.

Hoe nemen we contact met u op?

We nemen contact met u op per e-mail of direct via deze platformen als u ons benadert via door Vice beheerde sociale mediaplatformen. Als u een voorkeur heeft voor een bepaald contactkanaal, laat ons dit dan weten.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u ontevreden bent over hoe we uw informatie hebben behandeld, of aanvullende vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via EUPrivacy@vice.com.

Dit Privacybeleid is bijgewerkt in mei 2018. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen aan veranderende wettelijke vereisten of onze verwerkingspraktijken. Dergelijke aanpassingen worden gepubliceerd op deze website, en gelden vanaf publicatie.