PRAVILA PRIVATNOSTI KOMPANIJE VICE MEDIA

O nama

Mi smo kompanija „Vice Media Group“ („VICE“) i naše sedište u Evropi se nalazi se u Londonu, na adresi: New North Place, London, EC2A 4JA. VICE je istaknuta kompanija za medije usmerena ka omladini, koja obuhvata i studio za kreiranje sadržaja. Osnovana 1994. godine, kompanija VICE trenutno posluje u više od 30 država i pruža usluge izrade programa za stotine miliona gledalaca svakog meseca u oblasti digitalnih, linearnih, mobilnih, filmskih i društvenih sadržaja. Kompanija VICE obuhvata: međunarodnu mrežu digitalnih kanala; partnerstvo sa televizijskom mrežom HBO za izradu programa nedeljnih i dnevnih vesti; studio za filmsku i televizijsku produkciju; časopis; izdavačku kuću; internu agenciju za kreativne usluge; odeljenje za izdavanje knjiga; i međunarodnu televizijsku mrežu – VICELAND.

Ova pravila privatnosti regulišu način na koji prikupljamo informacije kroz kanale kompanije VICE i veb-stranice njenih partnera koji objavljuju ova pravila privatnosti („ Sajtovi kompanije Vice“), uključujući bilo koje funkcije, aplikacije, vidžete ili onlajn usluge za koje su objavljena ova pravila privatnosti.

Vaše lične podatke koristimo onako kako je opisano u pravilima privatnosti u nastavku. Svaka informacija koju prikupljamo, a koja se odnosi lično na vas, odnosno na osnovu koje vas je moguće identifikovati, smatra se ličnim podatkom u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Na našem veb-sajtu nalaze se linkovi ka drugim veb-sajtovima koji imaju sopstvena pravila privatnosti i uslove, uključujući, na primer, sajtove društvenih mreža kao što su: Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Tumblr, Instagram i Twitter.

Šta ova Pravila pokrivaju?

U kompaniji VICE vaši lični podaci se shvataju vrlo ozbiljno. Ova pravila:

Koje lične podatke o vama prikupljamo?

Prikupljamo samo informacije koje su neophodne da bismo vam pružili usluge koje zahtevate, uključujući, između ostalog:

 • pretplatu na naš nedeljni bilten;
 • pretplatu na naš časopis VICE;
 • učešće u takmičenjima na veb-sajtovima kompanije VICE;
 • učešće u forumima na veb-sajtovima kompanije VICE;
 • učešće u promocijama i anketama na veb-sajtovima kompanije VICE;
 • pozive koje vam upućujemo za učešće na događajima i aktivnostima koje organizuju kompanija VICE i njeni partneri; i
 • onlajn kupovinu proizvoda kompanije VICE i drugih brendova u okviru grupe VICE Media Group.

Ove i druge raspoložive usluge na sajtovima kompanije VICE („ Usluge“).

Možemo da prikupljamo sledeće informacije od vas (u zavisnosti od usluga koje tražite od nas) da bismo mogli da vam pružimo tražene usluge: ime i prezime, adresa e-pošte, podaci sa platne kartice (ako kupujete naše proizvode preko sajtova kompanije VICE), vaša kućna adresa na koju dostavljamo sve materijale za pretplatnike, proizvode ili nagrade, vaši odgovori na pitanja i upite kada učestvujete u forumima na veb-sajtovima kompanije VICE, kao i vaši odgovori na pitanja prilikom učešća u anketama ili nagradnim takmičenjima.

Kompanija Vice može da obrađuje podatke u svrhu produkcije, emitovanja, distribucije i marketinga za naše digitalne, filmske ili televizijske sadržaje. Te lične podatke možete da pružite direktno kada učestvujete u određenim sadržajima, uključujući vaše ime i prezime, adresu, potpis, odnosno ti podaci mogu da se generišu tokom produkcije, na primer, u slučaju da se vaša slika ili lik pojavljuje u sadržaju.

Takođe možemo da prikupljamo podatke pri korišćenju određenih veb-sajtova, bilo direktno od vas ili putem trećih lica, svaki put kada nas posetite ili stupate u interakciju sa nama ili našim sadržajima koji se nalaze na nekom drugom mestu na internetu („ Informacije o korišćenju“). Te informacije obuhvataju pregledač koji koristite, operativni sistem, sve odeljke na veb-sajtovima kompanije VICE koje posetite, uključujući sadržaje koje pregledate, doba dana kada to činite i vaš onlajn identifikator (npr. ID koji je dodeljen vašem uređaju), ali i brojne druge informacije.

Možemo da prikupljamo vaše lične podatke kada popunjavate obrasce za prijavu i/ili nam šaljete kopiju biografije, uključujući: ime i prezime, adresu, naziv prethodnog poslodavca itd. Ako se prijavljujete za neko upražnjeno radno mestu u kompaniji Vice (bilo kao povremeni saradnik ili stalno zaposleni), možda ćete biti pozvani da popunite onlajn testove, upitnike i pisane procene, pri čemu će se od vas možda tražiti dodatne informacije, uključujući migrantski status i osuđivanost za krivična dela.

Gde prikupljamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke možemo da prikupljamo i da im pristupamo iz različitih izvora:

 • Direktno od vas. To su informacije koje nam pružate kada koristite naš veb-sajt i kada se prijavljujete na naše usluge, kao i kada podnosite prijavu za upražnjeno radno mesto u kompaniji Vice, odnosno pri produkciji naših digitalnih, filmskih ili televizijskih sadržaja.
 • Kroz vidžete na društvenim mrežama i sličnim linkovima. Sajtovi kompanije VICE sadrže linkove, kao i dugmad za „vidžete“, „tvitove“ i „sviđanja“, koji su povezani sa društvenim mrežama kao što su: Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr i YouTube.
 • Od trećih lica. Kao što je prethodno navedeno, možemo da prikupljamo informacije o korišćenju putem kolačića sa sajtova trećih lica. Više informacija o ovome možete pročitati u odeljku: „Da li koristimo kolačiće za prikupljanje vaših ličnih podataka“ u nastavku.

Kako i zašto koristimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke prvenstveno koristimo da bismo vam pružili usluge za koje se prijavljujete. Na primer, ako se prijavite na naše biltene, koristićemo vaše lične podatke da bismo vam dostavili taj bilten. Vaše podatke možemo da koristimo i na sledeće načine:

Da bismo vam pružili relevantne korisničke usluge, kao što su odgovori na pitanja, žalbe ili komentare;

 • Da bismo vam omogućili da učestvujete u nagradnim takmičenjima ili promocijama na veb-sajtovima kompanije VICE, ako to odlučite, kao i da bismo vam dostavili nagrade koje osvojite u takmičenjima ili učestvujete u promocijama;
 • Da bismo vam omogućili da kupujete proizvode Vice putem veb-sajtova kompanije VICE, kao i da bismo vam te proizvode dostavili;
 • Da bismo potvrdili ispravnost vaših podataka kada se registrujete za naše usluge (npr. da li je vaša adresa e-pošte važeća i aktivna);
 • Da bismo prilagodili sadržaje, ponude i oglase koje ćemo vam prikazivati na veb-sajtovima kompanije VICE ili na platformama društvenih mreža trećih lica;
 • Da bismo stupili u kontakt sa vama u vezi sa vašim korišćenjem veb-sajtova kompanije VICE, kao i u vezi sa izmenama pravila i uslova i odredbi;
 • Da bismo vas obavestili o promocijama, posebnim ponudama i drugim marketinškim novostima (ako ste dali saglasnost da se vaši podaci koriste u te svrhe);
 • Da bismo potvrdili da se ponašate u skladu sa našim uslovima korišćenja;
 • Da bismo unapredili usluge i veb-sajtove kompanije VICE, uključujući obradu vaših podataka za kreiranje anonimiziranih i globalnih podataka koje interno koristimo i delimo sa trećim licima u analitičke svrhe;
 • Da bismo mogli da stvaramo, distribuiramo i omogućimo puno korišćenje svih digitalnih, filmskih i televizijskih sadržaja kompanije Vice;
 • Da biste nam pomogli da odlučimo da li ste vi odgovarajući podnosilac prijave za trenutne i buduće radne pozicije u kompaniji Vice, bilo kao stalno ili povremeno zaposleni;
 • Da bismo pratili efikasnost bilo kojih digitalnih kampanja brenda VICE putem veb-sajtova kompanije VICE ili drugih veb-sajtova.

Na koji zakonski osnov se pozivamo pri korišćenju vaših informacija?

Pored toga što smo u obavezi da vam kažemo koje lične podatke obrađujemo i kada to činimo, takođe smo dužni da vas informišemo o zakonskom osnovu na koji se pozivamo pri korišćenju ličnih podataka. U nastavku navodimo svaki zakonski osnov na koji se pozivamo pri obradi vaših ličnih podataka, kao i slučajeve u kojima se pozivamo na te osnove za obradu takvih podataka.

 • Ugovor kao zakonski osnov – Kada se prijavite na neke od naših usluga, kao što je dostavljanje proizvoda kompanije VICE koje ste kupili onlajn. (Ugovor kao zakonski osnov)
 • Saglasnost kao zakonski osnov – Prikupljamo i obrađujemo samo one lične podatke koje ste nam pružili u marketinške svrhe, uz vašu saglasnost da primate od nas obaveštenja, nagodbe, specijalne ponude i druge informacije putem imejla, SMS-a ili društvenih mreža.
 • Legitimni interes kao zakonski osnov – Možemo da obrađujemo vaše lične podatke kada je to neophodno zbog našeg legitimnog interesa. Na primer, ako pratimo razvoj i unapređenje naših veb-sajtova ili ispitujemo ako eventualno kršite naše uslove korišćenja usluge. Kada koristimo vaše lične podatke na osnovu našeg legitimnog interesa, to znači da smo procenili posledice obrade vaših podataka i da smo usaglasili vaše interese, prava i slobode sa našim interesima pri obradi vaših podataka na ovaj način. Ova procena je korišćena za primenu načina na koji obrađujemo vaše podatke da bismo bili sigurni da su vaša prava adekvatno zaštićena. Ako su vam potrebne dodatne informacije o legitimnim interesima na koje se oslanjamo pri obradi vaših ličnih podataka, obratite nam se koristeći podatke iz odeljka „Kako da stupite u kontakt sa nama?“ koji se nalazi u nastavku.

Ako se pojavite u nekom od naših programa, imajte u vidu da u nekim slučajevima mi ili treća lica možemo da se pozovemo na izuzeće od pravila o ličnim podacima koja se odnose na novinarsku slobodu, pravo na umetnički izraz ili, uopštenije, na pravo na slobodu izražavanja, što može da se primenjuje na određenoj teritoriji.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Čuvaćemo vaše lične podatke onoliko koliko je neophodno za svrhe navedene u ovim pravilima privatnosti i u cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza, ali nikako duže od 5 godina. U nastavku smo izložili kratak prikaz vremenskih okvira tokom kojih možemo da zadržavamo vaše lične podatke, u zavisnosti od usluga koje vam pružamo:

 • Bilteni – tokom trajanja pretplate
 • Časopis Vice – tokom trajanja pretplate
 • Onlajn nagradna takmičenja i promocije – tokom trajanja određenog nagradnog takmičenja/izvlačenja nagrada (uključujući dostavu relevantnih proizvoda/nagrada), ali i nakon toga ako ste na neki način uključeni.
 • Liste gostiju za događaje – Tokom trajanja odgovarajućeg događaja, kao i radi pozivanja na slične događaje u organizaciji kompanije VICE, u periodu od godinu dana nakon događaja.
 • Informacije o onlajn aktivnostima – Sve (prethodno definisane) informacije o onlajn aktivnostima čuvaju se u periodu od pet godina od poslednje interakcije sa veb-sajtom Vice. Te informacije će se koristiti isključivo u svrhu internih izveštaja i istraživanja.
 • Digitalni, filmski i televizijski sadržaj– sve dok kompanija Vice može zakonito da distribuira odgovarajuće sadržaje, kao i u svrhe arhiviranja.
 • Prijave za zaposlenje u kompaniji Vice – Ako prihvatite ponudu za zaposlenje ili angažovanje kod nas, svi relevantni lični podaci koji su prikupljeni tokom perioda pre zaposlenja/angažovanja će biti uneti u vaš lični dosije i čuvaće se u kompaniji Vice. Ako vas ne zaposlimo ili ne angažujemo kao povremenog saradnika, svakako možemo da nastavimo da čuvamo vaše lične podatke u periodu od dve godine od trenutka kada ste obavešteni o odbijanju da bismo vas imali u vidu za potencijalne buduće pozicije, osim u slučaju da odlučite da se pre toga isključite iz ovog procesa.

Trebalo bi da nas obavestite o svim izmenama vaših ličnih podataka da bismo ih ažurirali. Ako vas zanimaju dodatne informacije o dužini perioda tokom kog čuvamo vaše lične podatke, obratite nam se koristeći podatke navedene u odeljku „Kako da stupite u kontakt sa nama?“ koji se nalazi u nastavku.

Sa kim delimo vaše lične podatke?

1) Kompanije grupe VICE Vaše informacije delimo sa drugim kompanijama VICE u okviru grupe VICE Media Group. Više informacija o tim kompanijama možete pročitati ovde.

2) Pružaoci usluga Vaše podatke takođe delimo sa trećim licima koja angažujemo da bismo vam pružili usluge.

Kliknite ovde da biste videli listu dobavljača i obrađivača koje trenutno koristimo da bismo vam pružili usluge, a kojima otkrivamo vaše lične podatke.

3) Partneri za oglašavanje Možemo takođe da delimo vaše podatke sa trećim licima koji su partneri za oglašavanje da bismo im omogućili da prilagođavaju i usmeravaju oglase na veb-sajtovima kompanije VICE ili van njih, u svoje lično ime ili u ime kompanije VICE. Podstičemo sve naše partnere i oglašivače da to rade transparentno. Ta treća lica koja su partneri za oglašavanje mogu da budu:

 • mreže za oglase (kao što je Google),
 • platforme na strani potražnje (kao što je Mediamath),
 • platforme na strani prodaje (kao što je Rubicon),
 • slične kompanije koje rade na pružanju pomoći oglašivačima koji kupuju i prodaju digitalni prostor za oglašavanje.

4) Digitalna mreža VICE Takođe upravljamo mrežom onlajn izdavača („Vice Digital Network“) u čije ime prodajemo prostor za oglašavanje. Na ovaj način vam pružamo personalizovane oglase na veb-sajtovima širom digitalne mreže Vice, uz vaš pristanak. Da bismo uspeli u tome, prikupljamo lične podatke preko kolačića sa drugih veb-sajtova širom digitalne mreže Vice; te informacije mogu da uključuju: vaše godine starosti, geografsku lokaciju, pol, sviđanja ili nesviđanja, kao i vaše aktivnosti pregledanja i klikova. Međutim, ove informacije će se koristiti samo od strane ili u ime kompanije Vice – neće se deliti sa izdavačima u okviru digitalne mreže VICE.

5) Distributeri i televizijske kuće Ako se pojavite u nekom od naših programa, vaši lični podaci mogu da se dele sa trećim licima, odnosno televizijskim kućama i distributerima, u skladu sa našim ugovornim obavezama prema vama i odgovarajućem trećem licu.

6) Drugo Pored navedenog, vaše lične podatke možemo da otkrijemo da otkrijemo ili podelimo ako to od nas zahteva neka zakonska obaveza, odnosno u cilju zaštite prava, imovine ili bezbednosti našeg poslovanja, klijenata i drugih. To u posebnim slučajevima uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama u svrhe zaštite od prevare i operaterima za zamenu našeg poslovanja ili nekog njegovog dela.

Ko još može da prikuplja vaše lične podatke na veb-sajtovima VICE?

Koristimo pružaoce analitičkih usluga da bi nam pružili informacije o korišćenju veb-sajtova VICE, kao i o učinku oglasa koje postavljamo na drugim lokacijama na internetu, u prijavama trećih lica ili na drugim mestima. Na veb-sajtovima VICE možete videti i nezavisne oglase koje mogu da nude treća lica.

Ti pružaoci usluga mogu da postave i da pristupaju sopstvenim tehnologijama za praćenje na vašem računaru ili mobilnom uređaju (uključujući kolačiće i veb-monitore), a mogu i na neki drugi način da koriste ili ostvare pristup vašim informacijama koje se odnose na vaše posete i aktivnosti na veb-sajtovima VICE, kao i drugim veb-sajtovima ili onlajn servisima. Neka od tih trećih lica mogu tokom vremena da prikupljaju lične informacije od vas kada posećujete veb-sajtove Vice ili druge veb-sajtove i servise.

Kolačići i veb-monitori, uključujući i one koje su postavili spoljni mrežni oglašivači, mogu, između ostalog, da se koriste za ciljanje oglasa, da spreče da isti oglas gledate veliki broj puta, kao i da sprovedu istraživanje koje se tiče korisnosti određenih oglasa za vas. U iste svrhe možemo da delimo podatke o korišćenju od strane naših posetilaca sa nezavisnim kompanijama za oglašavanje, pružaocima analitičkih usluga, partnerima kompanije VICE i drugim dobavljačima.

Kompletnu listu trećih lica možete videti klikom na: „“. Pravila za kolačiće kompanije VICE možete pronaći ovde.

Šta se dešava ako nam ne pružite tražene informacije ili ako zatražite da prestanemo da obrađujemo vaše podatke?

Ako nam ne pružite lične podatke koji su neophodni za pružanje usluga, nećemo moći da vam pružimo tražene usluge. Ako povučete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, kao na primer ako povučete saglasnost za primanje marketinških obaveštenja od nas, mi više nećemo obrađivati vaše podatke na taj način niti ćete primati od nas marketinške sadržaje.

Da li koristimo tehnologiju za izgradnju vaših profila?

Možemo da koristimo signale sa vašeg pregledača koji analiziraju tipove sadržaja kompanije VICE koje pregledate. Možemo da vam pružimo relevantne preporuke o sadržajima kompanije VICE, kao i druge tipove sadržaja koje biste možda rado pogledali na veb-sajtovima VICE. Tipovi dolaznih signala mogu da obuhvataju: aktivnost, vreme provedeno na veb-sajtu i bilo koja interesovanja na društvenim mrežama.

Imate pravo da odbijete tu aktivnost, a više informacija o ovom pravu i načinu na koji možete stupiti u kontakt sa nama ako imate dodatna pitanja možete pročitati u nastavku.

Da li koristimo kolačiće da bismo prikupili vaše lične podatke?

Da bismo vam pružili bolju uslugu na našim veb-sajtovima, koristimo kolačiće za prikupljanje vaših ličnih podataka dok pregledate sadržaje. Više detalja možete pročitati u našim pravilima za kolačiće koja se nalaze ovde.

Da li prosleđujemo vaše podatke van Evropskog ekonomskog prostora?

U nekim slučajevima vaši lični podaci koje smo prikupili mogu se obrađivati i van Evropskog ekonomskog prostora. Države u kojima se vaši lični podaci obrađuju ne moraju da imaju iste mehanizme zaštite ličnih podataka kao što su oni koji postoje Evropskom ekonomskom prostoru. Međutim, mi smo dužni da obezbedimo da se lični podaci koje obrađujemo mi ili dobavljači van Evropskog ekonomskog prostora štite na isti način kao što se to čini unutar Evropskog ekonomskog prostora. Stoga postoje određeni mehanizmi zaštite pri obradi ličnih podataka van Evropskog ekonomskog prostora.

Ako želite da saznate više o zaštiti vaših informacija pri takvom prenosu podataka, obratite nam se na: EUPrivacy@vice.com

Koja su vaša prava u pogledu podataka koje čuvamo?

Po zakonu imate brojna prava kada je reč o ličnim podacima. Više informacija i saveta o vašim pravima možete da dobijete od nadležnog organa za zaštitu podataka u vašoj državi.

1. Pravo na informisanost Imate pravo da vam se dostavljaju jasne, transparentne i razumljive informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke, kao i o vašim pravima. Zbog toga vas i obaveštavamo o tim informacijama u ovim pravilima privatnosti.

2. Pravo pristupa Imate pravo na pristup vašim podacima (ako ih obrađujemo), kao i drugim informacijama (u skladu sa onim što je navedeno u ovim pravilima privatnosti). Ovo vam je omogućeno da biste bili upoznati, kao i da možete da proverite da li koristimo vaše podatke u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Da biste saznali više ili zatražili pristup kliknite ovde.

3. Pravo na ispravku Imate pravo da tražite ispravku svojih podataka ako se utvrdi da su pogrešni ili nepotpuni. Da biste saznali više ili zatražili ispravku kliknite ovde.

4. Pravo na brisanje Ovo pravo je poznato i pod nazivom „pravo na zaboravljenost“ i, u kratkim crtama, ono vam omogućava da zahtevate brisanje ili uklanjanje vaših podataka kada ne postoji obavezujući razlog da nastavimo sa korišćenjem tih podataka. To nije opšte pravilo o brisanju pošto postoje izuzeci. Da biste saznali više ili zatražili brisanje kliknite ovde.

5. Pravo na ograničavanje obrade Imate pravo da „blokirate“ ili onemogućite dalje korišćenje vaših podataka. U slučaju ograničavanja obrade, mi i dalje možemo da čuvamo te podatke, ali nećemo moći da ih koristimo. Mi posedujemo listu lica koja su tražila da se „blokira“ dalje korišćenje njihovih podataka da bismo bili sigurni da se ovo ograničenje poštuje u budućnosti. Da biste saznali više ili zatražili ograničavanje kliknite ovde.

6. Pravo na prenosivost podataka Imate pravo da dobijete i da ponovo koristite svoje lične podatke u sopstvene svrhe kroz različite usluge. Na ovaj način možete jednostavno da pomerate, kopirate ili prenosite svoje podatke između naših IT sistema i trećih lica na bezbedan i siguran način, bez uticaja na njihovu upotrebljivost. Da biste saznali više ili zatražili prenos podataka kliknite ovde.

7. Pravo na prigovor – Imate pravo da uložite prigovor na određene tipove obrade podataka, kao što je obrada u direktne marketinške svrhe (što činimo samo uz vašu saglasnost). Da biste saznali više ili uložili prigovor kliknite ovde.

8. Pravo na podnošenje pritužbe – Imate pravo da podnesete pritužbu na način na koji koristimo ili obrađujemo vaše lične podatke kod nadležnog organa za zaštitu podataka u vašoj državi.

9. Pravo na povlačenje saglasnosti – Ako ste dali saglasnost za sve načine na koje koristimo vaše podatke, u svakom trenutku imate pravo i da povučete tu saglasnost (čak i da to učinite, to ne znači da je bilo koji vid dotadašnjeg korišćenja vaših podataka uz vašu saglasnost bio nezakonit). Tu je obuhvaćeno i vaše pravo da povučete saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u marketinške svrhe.

Obično odmah odgovaramo kada dobijemo zahtev i sve informacije pružamo besplatno, ali možda ćemo naplatiti razumnu naknadu za pokrivanje administrativnih troškova koji nastaju pri dostavljanju informacija za:

 • neosnovane ili preterane/ponavljajuće zahteve, ili
 • ponovne kopije istih informacija.

Takođe možemo i da odbijemo da odgovorimo na zahtev.

Odgovorno pristupite sastavljanju zahteva pre nego što ga pošaljete. Odgovorićemo na njega u najkraćem roku. Obično odgovaramo u roku od mesec dana od dana prijema zahteva, ali ako je potreban duži vremenski period za obradu zahteva, javićemo vam se da bismo vas o tome obavestili.

Na koji način ćemo vam se obratiti?

Možemo da vam se obratimo putem e-pošte, a u slučaju da nam se obratite putem platforme društvene mreže kompanije Vice, odgovorićemo vam direktno. Samo nas obavestite ako želite da vam se obratimo na neki drugi način.

Na koji način možete da nam se obratite?

Ako niste zadovoljni načinom na koji koristimo vaše podatke, ili imate dodatna pitanja o obradi vaših ličnih podataka, obratite nam se na: EUPrivacy@vice.com.

Ova Pravila privatnosti su ažurirana u maju 2018. godine. Zadržavamo pravo da povremeno menjamo sadržaj ovih Pravila privatnosti u skladu sa promenama zakonskih uslova ili naše prakse pri obradi podataka. Svaka takva izmena će biti objavljena na ovom veb-sajtu i stupa na snagu u trenutku objavljivanja.